5 styrkepositioner

Netværkets omdrejningspunkt er lyd og afgrænses af, hvorvidt lyd indgår som enten en betydelig del af problemet eller løsningen ifm. forskning og udvikling af produkter eller services.  For at tydeliggøre at netværket har påtaget sig rollen som hjemsted for hele det danske lydøkosystem på tværs af aktører, som skaber, producerer, formidler og anvender lyd, samt udvikler teknologi, produkter og services skiftede netværket navn fra Netværk for Dansk Lydteknologi til Innovationsnetværket Dansk Lyd i starten af 2013.

For at sikre, at alle netværkets aktiviteter er rettet mod områder med tilstrækkelig kritisk masse, er indsatsen blevet centreret omkring fem styrkepositioner, hvor Danmark enten har en stærk position inden for forskning og/eller forretning eller et stærkt fundament for ny forskning og udvikling. De fem styrkepositioner, der er udviklet i samarbejde med centrale aktører fra både forskningsverdenen og industrien, er:

 

Refererer til bl.a. højttalere, professionelle live sound systems og Hi-Fi systemer og de tilknyttede værdikæder. Danmark har tidligere været en af verdens største højttalerproducenter og er stadig blandt de bedste. Vi skal fremadrettet sikre, at der forskes, samarbejdes og innoveres inden for dette område, således at vi fastholder området som en dansk styrkeposition.Omhandler bl.a. målesystemer, lydmiljø- og støjanalyser og overvågning. Vi har unikke mikrofon- og signalbehandlingskompetencer i Danmark og flere verdensledende firmaer, og der bliver flere teknologiområder og industrier med behov for disse kompetencer. Ikke mindst er potentialet for yderligere eksport især på vækstmarkederne stort.Dækker over blandt andet høreapparater, hvor Danmark sidder på over 40 % af verdensmarkedet. Der er behov for fortsat udvikling af høreapparater, da en større del af befolkningen vil være underlagt alders-betinget høretab i fremtiden. I dag er høreapparater designet til personer med høreproblemer. På grund af den større risiko for støjfremkaldte høretab hos yngre mennesker fra musikafspillere og overdreven brug af højt lydniveau i fritid og underholdning kan behovet for høreapparater i fremtiden stige og nye typer af brugere komme til. 

 


Har til formål at tilvejebringe effektiv kommunikation og oplevelser og har mange grænseflader til flere kreative brancher som f.eks. musik- og computerspilbranchen og omhandler bl.a. organisering og streaming af musik og lyd, lydkvalitet og broadcast produktionssystemer.  Det er et område med stort vækstpotentiale for iværksættere og tværdisciplinære samarbejder med fokus på niche-produkter og services.Refererer blandt andet til lydbranding og designede lydmiljøer. Dette er et felt, der strækker sig fra kunstneriske installationer over velfærdsteknologi til marketing. Vi skal udnytte, at vi i Danmark er gode til at arbejde tværdisciplinært og inddrage både de teknologiske og kunstneriske kompetencer.