Hvidbog om musik som medicin 27/2

Nyhedsbrev Uge 8 – Hvidbog om musik som medicin 27/2
 
Vi nærmer os dagen for temamødet om ”Lyd i Sundhedsmiljøer”, der finder sted torsdag den 27. februar. Arrangementet har mødt så stor interesse, at vi allerede nu må melde, at der er lukket for tilmelding. På mødet løftes sløret for hvidbogen ”Music Interventions in Healthcare”, der er resultatet af et af netværkets innovationsprojekter. Hvidbogen, der har kortlagt den eksisterende forskning på området, er udarbejdet af forskere fra Aarhus Universitet (Peter Vuust og Line Gebauer) med støtte fra Widex, SoundFocus & DK Systems. Den vil være tilgængelig på netværkets hjemmeside www.dansklyd.org torsdag den 27. februar. 
 
________________________________________
 
Gratis erhvervsrådgivning til iværksættere og virksomheder inden for lyd 
 
Center for kompetenceudvikling i Struer Kommune tilbyder gratis rådgivningsforløb til iværksættere og virksomheder, der har lyd som primær forretning. Centret støttes af STARTmidt Accelerator og er sat i verden for at til at fremme udvikling og vækstpotentialet inden for lydsektoren, bl.a. gennem samarbejde med Innovationsnetværket Dansk Lyd. Læs mere om mulighederne for gratis erhvervsrådgivning.
 
________________________________________
 
”Rundkørsel” for lydbølger
 
Ifølge Ingeniøren har forskere fra University of Texas lavet en kompakt akustisk cirkulator, der kan ensrette lydbølger, så støj eksempelvis kun kan bevæge sig i én retning.  Apparatet kan ifølge dets opfindere også bruges til sensor-applikationer, energihøstere og akustisk billeddannelse. Læs mere om enheden i det videnskabelige tidsskrift Science.
 
________________________________________
 
Hjerneforskning forudsiger musiklytning
 
Det er lykkedes et hold af danske og finske forskere at udvikle en ny metode til at afkode hjerneaktivitet under musiklytning. Metoden gør det muligt at indfange hele musikoplevelsen, hvor det hidtil kun har været muligt at skanne og sammenligne hjerneaktiviteten til små brudstykker af musik. I en del af forsøget var forskerne i stand til at aflæse hjernens forudsigelse af forskellige musiske elementer. Forskningen er ifølge Peter Vuust essentiel for større indsigt i, hvordan hjernen behandler musik under realistiske lyttebetingelser og på længere sigt mulighederne for brug af musik i sundhedsfremmende sammenhænge. Læs mere om den internationalt omtalte forskning i ScienceDaily og i artiklen i Wired.
 
________________________________________
 
Dansk Lyd sætter spot på designet lyd med eget lydlogo
 
Designed Sound udgør et af i alt fem fokusområder, som Dansk Lyd vil arbejde målrettet på i 2014 gennem nye temagrupper. Anvendelsesmulighederne er mange og spænder helt fra produktlyd, over lyd ifm. branding og marketing, til stemningsskabende lyd i butikker eller afstressende lydmiljøer for hospitalspatienter. Fællesnævneren er, at lyden designes og kvalificeres med et specifikt formål for øje.  
 
Som lydnetværk fandt vi, at det var på sin plads, at vi prøvede processen selv og fik lavet et lydlogo til brug i videoer, præsentationsmateriale ved events etc. Lydlogoet er designet af medlemsvirksomheden Soundbranding og er udarbejdet med fokus på nogle af netværkets kerneværdier som åbenhed og inklusion på tværs af brancher og discipliner. Vi har siden fået lavet en logo animation hos adme, der som musikken bruger netværkets grafiske logo (de fem buer=fem fokusområder) og formsprog. 
 

 
________________________________________
 
Funding, Partnerskaber og Ansøgningsfrister
 
En ny folder giver en oversigt over de forskelige temaer, som udbydes til strategisk forskning i 2014. Heraf er der samlet afsat 120 mio. kr. til strategiske vækstteknologier, produktions– og materialeteknologier samt IKT.
 
En Linkedin gruppe til interessenter, der ønsker at holde sig opdateret om Horizon 2020 med mulighed for at finde projektpartnere og stille spørgsmål til regler for ansøgning m.m.
 
Partnerskaber via Enterprise Europe Network
Enterprise Europe Network hjælper små og mellemstore virksomheder og videninstiutioner med at finde nye samarbejdspartnere i udlandet – både i forhold til eksport, projektsamarbejde og teknologisk samarbejde. De opererer en omfattende database, hvor man gratis kan oprette profiler og søge efter partnere. Man kan også søge i de eksisterende profiler. Læs nærmere om Enterprise Europe Network her.
 
A Korean mobile game developing SME has developed a rhythm action game for iOS and Android based mobile devices. This application is especially designed for fans who want to play games with their favorite musician's contents. This game could create a new market, combining entertainment business and mobile game since the player can listen, watch, play and enjoy their favorite musician's contents in one Application. The company is looking for a local publisher or music licensor.
 
A French university has developed and patented thanks to computed tomography an emerging technique that enables cancer screening without ionizing radiation. It allows good optical imaging of tissue thanks to low scattered microwaves. License agreement is expected with industry & laboratory dealing with 3D imaging: medical imaging (breast cancer…) and also material characterization (e.g. geology).
 
An italian laboratory has developed a method and a software allowing to faithfully reproduce acoustic effects such as sound chests, valve preamplifiers, overdrives. This gives an added value in professional audio contexts. It is looking for companies and other organizations in the field of multimedia for licence agreement and commercial agreement with technical assistance.