15/9 - Kursus i ”Miljømåling – ekstern støj”

Forums:

Ifølge bekendtgørelse fra Miljø- og Energiministeriets skal støjmålinger, der udføres som grundlag for forvaltningsafgørelser, udføres som “Miljømåling – ekstern støj”.

Udbytte

Du/I bliver i stand til at udføre orienterende støjmålinger, rapportere egne dokumentationsmålinger fyldestgørende samt at vurdere andres rapporter.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, som beskæftiger sig med måling og vurdering af ekstern støj, såvel som til kontrolformål som i forbindelse med rådgivning eller tilsyn. Kurset forudsætter et basalt kendskab til akustik og ekstern støj, fx svarende til kurset “Orienterende støjmålinger”.

Indhold

  • Akustiske grundbegreber
  • Måleinstrumenter
  • Meteorologiens indflydelse på lydudbredelse
  • Toneanalyser
  • Beskrivelser af driftstilstand
  • Fyldestgørende rapportering
  • Praktiske øvelser og demonstrationer

Kurset afholdes 15. september. Du kan læse mere om kurset og tilmelding på DELTA Share