Nyhedsbrev 18.11.09: Bedre lydoplevelser på festival 2010 - deltag i innovationen

Netværket har etableret samarbejde med festivalerne i Roskilde og Nibe om at fremme udvikling af nye og bedre lydoplevelser gennem innovative koblinger af teknologier, kunstneriske udtryk, service og oplevelseskoncepter.
 
Du har som medlem mulighed for at være med til at udvikle og kvalificere ideerne.
 
Har din virksomhed innovative teknologier, som kan give forbedret lydkvalitet, tilbyde nye udtryksformer for kunstnerne – eller fremme interaktivitet med publikum, så klik ind.
 
kataloget
 
På dette års festivaler deltog mere end 30 forskere og repræsentanter for virksomheder i netværkets ture på bagscenearealerne og fik lejlighed til at tale med lydteknikere og managers.
 
Ideerne fra dette års festivaler er nu samlet i et katalog.
 
Hvad er festival-publikummets lydvaner og præferencer??
 
Vi gennemførte 100 interviews med publikum for at få et billede af, hvad en god lydoplevelse er for publikum.
 
Vidste du for eksempel, at det gode gamle stereo-anlæg nu er nede på 3. pladsen som unge menneskers anlæg til musikafspilning?
 
Du kan læse meget mere om musikvaner og lydoplevelse fra undersøgelsen her
 
Vinduet står åbent til 7. december
 
På hjemmesiden kan du læse mere og se ideerne i deres nuværende form. Vi håber, at mange af jer vil gå ind og være med til at kvalificere og konkretisere ideerne i denne åbne udviklingsproces.
 
Mandag d. 7. december er deadline for bidrag.
 
Herefter vil vi i samråd med festivalerne evaluere og prioritere forslagene.
 
I det nye år indkalder vi til møde, hvor de bedste forslag vil blive præsenteret.