Nyhedsbrev 06.01.10: Danmarks første lydteknologiske matchmaking

Call for Pitches d. 23. februar 2010 på VEGA Musikkens Hus i København
 
Vi vil gerne invitere netværkets medlemmer til et spændende matchmaking arrangement i Vega tirsdag d. 23. februar 2010.
 
Mød Danmarks – og verdens?! - bedste ekspertpanel med deltagelse fra Oticon, Bang & Olufsen, DTU og Aalborg Universitet, Connect Denmark med flere. Deltag i speed-dating og forny dine netværk. Spot fremtidens vindere og teknologier. Læs programmet her.
 
Er du den næste Jensen, Brüel, Olufsen eller Demant?
Danmark har en stolt tradition for entreprenørskab og højteknologi indenfor lydsektorerne. Den 23. februar stiller vi skarpt på næste generation af ideer, koncepter og teknologier.
 
Læs mere om, hvordan du indgiver et forslag eller en pitch her.
 
 
Der findes to slags mennesker: de som rammes af fremskridtet – og de som skaber fremtiden. Vær med.
 
Etableret virksomhed eller investor?
Hold fingeren på pulsen og blikket skarpt for Danmarks kommende vindere inden for lydteknologien, en sektor, hvor Danmark indtager en global førerposition med en høj grad af specialisering, unikke teknologier og kreativt indhold.
 
Dansk Lydteknologi bringer mennesker og ideer sammen.
 
Program med mere ligger på hjemmesiden, og der åbnes for tilmelding mandag d. 11. januar, 2010.
_____________________________________________________________________________________________
 
English version:
 
We would like to invite the members of the network to an exciting matchmaking event in Vega Tuesday the 23rd of February 2010.
 
Meet the best expert panel in Denmark - and the world?! - with participation from Oticon, Bang & Olufsen, DTU and Aalborg University, Connect Denmark and others. Participate in speed-dating and renew your network. Spot future winners and technologies. Read the program here.
 
Are you the next Jensen, Brüel, Olufsen or Demant?
Denmark has a proud tradition of entrepreneurship and new technological solutions within the fields of sound technology.
On 23 February, the focus is on the next generation of ideas, concepts and technologies.
 
Read more about how you submit a proposal or a pitch here.
 
There are two kinds of people: those who are affected by the progress - and those who create it. Join now.
 
Established company or investor?
Keep your ear to the ground and look out for the next frontrunners in sound technology, an area where Denmark enjoys a global leadership position with a high degree of specialization, unique technologies and creative content.
Danish Sound Technology Network brings people and ideas together.
 
Program and more information are available on the website and registration opens on Monday, January 11th, 2010.