Nyhedsbrev 04.02.10: Matchmaking tager form - tilmelding til VEGA nu

Danmarks første matchmaking for opfindere, iværksættere, små og store virksomheder tager form. Der er indkommet ni spændende pitches, dvs. forslag til præsentation, som nu er til høring hos Danmarks bedste ekspertpanel.
 
Virksomheder som Bang & Olufsen, TC Electronic, Oticon, Brüel & Kjær og Roskilde Festival er i panelet sammen med forskere fra DTU og Aalborg Universitet.
 
Mød Nevin Eronde
 
 
Nevin Eronde er uddannet fra Aalborg Universitet og University of Salford (UK) i Music, Acoustics & Recording. For 5 år siden stiftede hun sin virksomhed Nevin Sound og arbejder idag som lyd designer for større og mindre virksomheder, der producerer spil og interaktive TV applikationer. Hendes vision er at forbedre computerspillerens lydoplevelse ved at tænke i nye baner og design metoder. Nevin indleder pitchrunden med sin spændende historie – og tager derefter plads i ekspertpanelet. Hun blogger regelmæssigt på
www.nevinsound.com
 
 
Hør om mulighederne for forsker-match
 
Jan Larsen fra DTU og direktør for netværket fortæller om ’projektbørsen’ og netværkets forskningsressourcer, som virksomhederne kan få gavn af.
 
Seed Capital – og støtte til modning
 
Rasmus Brejngaard fra Seed Capital fortæller om mulighederne for at få risikovillig kapital til de tidlige faser af virksomhedens liv. Jens Christian Foged fra CONNECT Denmark har hjulpet mange idemænd m/k og opfindere til at tage springet fra ide til business.
 
 
___________________________________________________________________________________________
 
English version
 
The first Danish sound technology matchmaking for inventors, entrepreneurs, small and large companies is taking shape. We have already received nine exciting pitches, i.e., proposals for presentation, which is now under consultation our expert panel.
 
Companies such as Bang & Olufsen, TC Electronic, Oticon, Brüel & Kjær and Roskilde Festival are on the panel together with researchers from DTU and Aalborg University.
 
Meet Nevin Eronde
 
 
Nevin Eronde is a graduate from Aalborg University and the University of Salford (UK) in Music, Acoustics & Recording. Five years ago she started her company Nevin Sound and is working with sound design for both small and bigger production companies involved with applications for computer games and interactive television. Her vision is to enhance the gamers sound experience by innovative design methods. Nevin will kick off the pitch by sharing har facinating story - and then take her seat among the other experts in the panel. She is a regular blogger at www.nevinsound.com
 
 
Hear about the opportunities for research-match
 
Jan Larsen from DTU, network director, presents the 'innovation project exchange' and the network's research resources that businesses can benefit from.
 
Seed capital - and support for early business development
 
Rasmus Brejngaard from Seed Capital provides insides on involving venture capital in the early stages of starting a company. Jens Christian Foged from CONNECT Denmark has assisted many entrepreneurs and inventors to make the leap from idea to business.