Nyhedsbrev 15.02.10: Matchmaking program klar - sidste chance for tilmelding

Pitcherne er klar til matchmaking - er du?


Når VEGA d. 23. februar åbner dørene for lydteknologisk matchmaking, venter et spændende program. Vi har 6 pitchere klar:

  • Dynascore ApS, som byder på et spændende middlewareconcept til spilbrancherne.
  • CSU-Unit, avanceret støjmålingsudstyr med datalogger og flere brugerfeatures.
  • SoundBranding, lydlig identitet anvendt kommercielt.


Disse virksomheder er eller har været i markedet og ønsker nu at tage de næste skridt mod vækst og udvikling.

 

  • Zpread, fildelingsplatform og community for skabere og brugere af elektronisk musik.
  • Event Mobile, udstyr til live-koncerter, så tilhøreren får en top-3D lydoplevelse, uanset placering ift scene og lydmand.

Koncepter og forretningsideer, som her får deres debut.


Nevin Aronde, Nevin Sound. Nevin indleder pitch med sin egen historie som iværksætter og tager derefter plads i ekspertpanelet.


Herudover står 2-3 klar i kulissen, hvor de sidste detaljer pudses af.


Hør om dine patentrettigheder – og mulighed for kapital

Bent Lundsager fra patentbureauet ZACCO er sammen med Rasmus Bjerngaard, SEED Capital til stede under hele seancen, hvor der er mulighed for individuelle konsultationer og en snak. Begge holder desuden et kort oplæg om mulighederne.


Sløret løftes..............


Vi løfter sløret for næste matchmaking begivenhed i april, hvor små og mellemstore danske lydvirksomheder får mulighed for at møde en delegation fra China Audio Industry Association, som aflægger besøg i Danmark. Arrangementet er i samarbejde med det danske Innovationscenter i Shanghai, som har tilrettelagt turen.

> Se hele programmet
> Læs om mulighederne for at pitche en ide for ekspertpanelet og registrering

_____________________________________________________________________________________

English version

When VEGA opens the doors to sound technological matchmaking on February 23rd, an exiting day awaits. We have 6 pitches ready:

  • Dynascore ApS, offering an exiting middlewareconcept for the gaming industries.
  • CSU-Unit, advanced noise measurement devices with data logger and multiple user features.
  • SoundBranding, sound identity used commercially.

These companies are or have been in the market and wants to take the next step toward growth and development.

 

  • Zpread, file-sharing platform and community for creators and users of electronic music.
  • Event Mobile, equipment for live concerts, guaranteeing the listener a top-3D sound experience regardless of location, the scene, and sound engineer

Concepts and business ideas making their debut.


Nevin Aronde, Nevin Sound. Nevin initiates the pitch with her own story as an entrepreneur and then takes har place in the expert panel.


In addition to the six mentioned, we have 2-3 pitches waiting in the wings, brushing of on the final details.
 

Hear about patent rights - and the possibility of getting capital


Bent Lundsager from the patent office Zacco, together with Rasmus Bjerngaard, SEED Capital, are present all day, providing opportunities for individual consultations and a chat. They will both make short presentations about the possibilities.

The veil is lifted ..............


We unveil another matchmaking event in April, where small and medium-sized Danish sound enterprises get a chance to meet a delegation from China Audio Industry Association, when they are visiting Denmark. The event will be carried out in cooperation with the Danish Innovation Center in Shanghai, organizers of the trip.

> See the complete program
> Read about the pitching possibilities and registration