Nyhedsbrev 15.02.10: Workshop om innovationsprocesser - tilmeld dig

Kære medlemmer

Innovation og ny brug af teknologier er blevet væsentlige drivere og trends i udviklingen overalt i samfundet, men de færreste har ressourcerne til at bevæge sig uden for de kendte rammer og inddrage nye og anderledes måder at arbejde på. Da vi også i de fleste af netværkets initiativer støder på udfordringer i arbejdet med innovative processer eller projekter, har vi arrangeret en workshop i Århus, hvor de vigtigste temaer tages op.

Er du i tvivl om, hvorfor du og din organisation skal interessere jer mere for innovation og interaktioner på tværs af specialer, så kom til workshoppen og få ny inspiration og indsigt i innovationsledelse, brugerinddragelse, videndeling og lydteknologiske succeshistorier. Arrangementet er gratis.

Mød bl.a. oplægsholdere fra DTU Business, Innofactor og Netværk for Forskningsbaseret Brugerdrevet Innovation og hør om cases fra den lydteknologiske verden, hvor nytænkende samarbejde på tværs er lykkedes.

Læs om oplægsholderne og se hele programmet

Målet med dagen er at give små og store virksomheder inden for både teknologi og oplevelsesindustrien samt andre interesserede en række konkrete bud på, hvad der skal til for at sætte mere gang i nytænkningen og udviklingen rundt om i de lydteknologiske virksomheder.

Mere information og registrering