Nyhedsbrev 10.03.10: Orienteringsmøde om Kina

Interesseret i Kina?

Orienteringsmøde om den kinesiske audio/akustik sektor og dine muligheder

Er du interesseret i Kina som marked og mulighed – så kom til pre-seminar d. 19. marts kl. 10-12 i Eigtveds Pakhus, København.

Direktør Claus Lønborg fra det danske Innovationscenter i Shanghai fortæller om det kinesiske marked og samfund, hvor verdens største købedygtige middelklasse er under opbygning. Han orienterer endvidere om programmet ’Discover Acoustics’, som er et målrettet eksport og samhandelsfremme program for danske virksomheder.

>> Læs mere

Du kan også høre om dine muligheder for at deltage i matchmaking d. 19-23. april, hvor en kinesiske delegation på 40 personer fra Chinese Acoustic Industry Association besøger Danmark på udkig efter danske produkter og viden.

Registrering kan ske via Rasmus Duong-Grunnet på rasmus@innovationcenterdenmark.cn

Unik mulighed for små og mellemstore danske virksomheder

I samarbejde med Innovationscentret i Shanghai samt Invest in Denmark inviterer Dansk Lydteknologi til pitch og matchmaking med den kinesiske delegation d. 20. april i København og d. 23. april i Aalborg.

Vi anbefaler dig at deltage i orienteringsmødet d. 19. marts, hvis du er interesseret.

>> Læs mere om Kina-programmet (med forbehold for ændringer)

Du er også velkommen til at kontakte facilitator Flemming Madsen på flmad@imm.dtu.dk eller telefon 2612 2630.

______________________________________________________________________________________
 

English version:

Interested in China?

Briefing on the Chinese audio / acoustics sector and your options

Are you interested in China as a market and an opportunity - come to the pre-seminar on March 19th from 10 to 12 in Eigtveds Pakhus, Copenhagen.

Claus Lønborg from the Danish Innovation Center in Shanghai tells about the Chinese market and society where the world's largest middle class is gaining purchasing power rapidly. He also briefs us on the program 'Discover Acoustics', a focused export and trade promotion program for Danish companies.

>> Danish program

During the pre-seminar you will hear about the possibility to participate in matchmaking April 19th-23rd, when a Chinese delegation of 40 people from the Chinese Acoustic Industry Association will visit Denmark on the lookout for Danish products and knowledge.

You can register by mail to Rasmus Duong-Grunnet on rasmus@innovationcenterdenmark.cn

Unique opportunity for small and medium-sized Danish enterprises

In collaboration with the Innovation Center in Shanghai and Invest in Denmark, Danish Sound Technology Network invites you to a pitch and matchmaking event with the Chinese delegation on April 20th in Copenhagen and April 23rd in Aalborg.

We recommend that you attend the briefing on March 19th if you're interested.

>> Read more about the China program (subject to change)

You are also welcome to contact the facilitator Flemming Madsen on flmad@imm.dtu.dk or telephone 2612 2630.