Nyhedsbrev 11.11.10: Vi har brug for din hjælp til at sætte lydteknologi på EU’s dagsorden

En invitation til indflydelse

Dansk Lydteknologi har fået muligheden for at analysere styrkepositionerne inden for lydteknologi af DI ITEK (branchefællesskab i DI for virksomheder inden for ICT etc.). Målet er at styrke lydteknologiernes placering i det europæiske forsknings- og innovationssamarbejde. I Netværk for Dansk Lydteknologi vil oplysningerne desuden blive anvendt i vores arbejde for at styrke dansk lydteknologis position og muligheder herhjemme.

Viden om forskningsaktiviteter...

Vi har brug for eksakt viden om forskningsaktiviteter i danske lydvirksomheder. Derfor beder vi dig om at oplyse din virksomheds omfang af aktiviteter.

...Men også input til prioritering af nye områder

Selv om I ikke har forskningsaktiviteter eller samarbejder med forskningsinstitutioner lige nu, så er jeres holdning til, hvilke udfordringer fremtiden bringer, meget vigtig. Det vil hjælpe os i arbejdet med politisk at påvirke, hvor ressourcerne bliver tildelt, og jeres bidrag vil blive værdsat uanset hvor stor en del af spørgeskemaet, I udfylder.

Derfor beder vi dig bruge ca. 15 minutter på at udfylde skemaet og returnere det til sekretariatet til reen@imm.dtu.dk. Koordiner evt. besvarelsen med dine kollegaer.

>> Skema

Ekstra: nye midler til Videnkuponer

En virksomhed kan søge om en basis videnkupon, hvis de ønsker støtte til projektsamarbejde med afsæt i køb af forskningsbaseret viden fra en videninstitution.

Støtten udgør op til 100.000 kr., som virksomheden anvender til at dække udgifter hos videninstitutionen til 1) rådgivning, sparring og uddannelse baseret på nyeste forskning i forbindelse med et konkret udviklingsprojekt i virksomheden; 2) køb af viden eller udviklings- og innovationssamarbejde, som er forankret i forsknings- og udviklingsaktiviteter på institutionen.

>> Læs mere på Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside