Nyhedsbrev 15.03.11: Forårslyde i netværket

Kære medlemmer

I 2011 har vi mange ting på programmet, så sæt allerede kryds i kalenderen nu.

 

China & Denmark – Improving Sound Together, København onsdag d. 13. april

Sammen med Innovationscentret i Shanghai, Invest in Denmark og Udenrigsministeriet inviterer vi til møde i Eigtveds Pakhus d. 13. april kl. 9.30 til 13.00, Salon F.
Hør om planerne for 2011-2012: Besøg af kinesisk delegation med købere og producenter i Danmark i samarbejde med Chinese Audio Industry Association. ”Build a Speaker” event i efteråret i Shanghai og Guangzhou, hvor vi vil præsentere hele den danske unikke kompetence inden for højttalerkonstruktion og –design overfor kinesiske købere. Innovations og joint-venture besøg i Kina i september med forskning, virksomheder og rådgivere. Eksportrådet har støtteordninger, Invest in Denmark bidrager og Innovationscentret organiserer matchmaking og opsøgende arbejde for dig, som har interesse i det kinesiske marked. Start Kina-karrieren d. 13. april i Eigtveds Pakhus.

>> Læs mere om programmet her

Du kan også kontakte Flemming Madsen på flmad@imm.dtu.dk eller 2612 2630.

The Sound of Music – Aarhus, torsdag d. 11. maj

Er du en del af fremtidens lyd- og musikbillede? Netværket stiller spørgsmålet til opfindere, iværksættere, start-ups eller små og mellemstore virksomheder sammen med PROMUS, som er sat i verden af Aarhus Kommune for at udvikle musikindustrien.
Ved et heldags-arrangement i Huset på Vester Allé, får man lejlighed til at pitche sin ide eller forretningsmodel overfor et ekspertpanel, bestående af forskere og erfarne ledere fra markedet. Der bliver aktiv matchmaking med investorer, virksomheder og rådgivere fra CONNECT Denmark, Væksthuset og Alexandra Instituttet, som står klar med deres ekspertise for at hjælpe dig videre. Da vi sidst holdt pitch i VEGA i februar 2010, gik to virksomhedsideer videre med forsknings- og GTS-bistand finansieret af Netværk for Dansk Lydteknologi. De er begge i drift med kapital og kunder i dag. Interesseret? Kontakt Flemming Madsen på flmad@imm.dtu.dk eller 2612 2630. Se kommende nyhedsbreve vedrørende tilmelding.

 

Designede lydmiljøer – en ny rådgiverrolle? København onsdag d. 18. maj

Ændres den akustiske rådgivers rolle? Vil kunderne efterspørge råd om, hvordan lyd aktivt installeres – og hvilken lyd, der passer til et givet formål og opgave? Lyd og akustik betragtes traditionelt som noget, der om muligt skal fjernes eller dæmpes. Vi har regler for arbejdsmiljø, nabostøj, trafikstøj og støj i det offentlige rum – netop støj. Men vi oplever flere miljøer, hvor lydflader installeres pro-aktivt og bliver en del af identiteten, brandingen og kommunikationen med kunder og borgere. Fordi vi mennesker reagerer stærkt på musik og lyd bruges det auditive i stadigt højere grad som virkemiddel. Sammen med Dansk Akustisk Selskab og Institut for Kunst og Kommunikation, KU sætter vi d. 18. maj fokus på designede lydmiljøer med en række cases fra ind- og udland samt forskningen inden for feltet. Hold øje med hjemmesiden.

Giv en hånd til netværket – det koster højst lidt tid

I januar sendte vi en mail ud angående de timer, som I har brugt i 2010 på aktiviteter i relation til netværket ud over deltagelse i møder og arrangementer. Vi takker mange gange for de svar, vi fik retur. Det betyder meget for vores medfinansieringsregnskab, der giver både sekretariatet og Forsknings- og Innovationsstyrelsen indsigt i, om vi laver noget, der interesserer jer.
Fik vi alle timer med? Hvis der sidder nogle i blandt jer, der har brugt et par timer efter et arrangement på at følge op på aktiviteterne eller måske arbejde på et projektforslag eller tilsvarende, må I meget gerne sende os en mail. Det eneste, I behøver at gøre, er at svare på denne mail med et timeantal, navn og organisation samt en kort angivelse af, hvad I har brugt tiden på.

 

ECHO – et nyt videndelingsforum

Del dine links, RSS-feeds, blogs, nyheder, interessante historier med netværket på ECHO-forummet. Vi vil bruge jeres feedback til at generere et samlet overblik over udviklingen i lydteknologisektoren.

De bedste hilsner

Sekretariatet