Nyhedsbrev 05.10.11: Dansk Lydteknologi delegation i Kina 25.-29. september 2011: Indtryk og udbytte

I dagene 25.-29. september var vi 18 deltagere i en dansk delegation i Guangdong provinsen i Sydkina. Netværket har igennem en to-årig periode udbygget positionen for Dansk Lydteknologi gennem samarbejde med China Audio Industry Association. Vi underskrev i 2010 en ’Memorandum of Understanding’, som har ledt til:

 • Besøg af kinesisk delegation (13 personer) maj 2010.
   
 • Dansk delegation til Shanghai, Zheijan og Guangdong provinserne oktober 2010.
  Temadag ’Lydteknologi’ på World Expo.
   
 • Kinesisk delegation (27 personer) på 4-dages besøg i hovedstadsområde, Syddanmark og 
  Midtjylland juni 2011
   
 • Dansk Delegation i Guangdong provinsen september 2011. Underskrivelse af Memorandum of Understanding med China Audio Industry Association, Bystyret i Guangzhou og Distriktsregeringen i Huadu Distriktet om samarbejde om etablering af ’City of China’s Audio Industry’, hvor kineserne har initieret et investeringsprogram på 700 mio. RMB (ca. 570 mio. kr.) til formålet.

>> Læs mere om det umiddelbare indtryk og udbytte her

>> Link til presseomtaler om delegationen.

>> Læs mere om China 2.0 programmet her.

 

Som innovationsnetværk er vi støttet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen, og vores grundlæggende vision er, at Danmark er et førende land i verden inden for lydteknologi, når det gælder viden, forskning og uddannelse. Hovedformålet er således at bidrage til at sikre forsat innovation og udvikling, som sikrer vækst, indtjening og arbejdspladser i Danmark.

Vores strategiske mål er at facilitere og understøtte internationalisering gennem samarbejde, og vi har siden 2010 haft et tæt samarbejde med Innovationscentret i Shanghai og China Audio Industry Association for at udvikle og undersøge mulighederne for samarbejde. Der hersker ingen tvivl om, at vi har skabt en position, hvor danske virksomheder og organisationer er i første række til at deltage i den kinesiske satsning om at etablere ’City of China’s Audio Industry’. Netværkets rolle er at facilitere disse muligheder, men det er naturligvis op til de enkelte aktører at indgå konkrete aftaler om samarbejde, salg, sourcing, joint ventures, udvikling, eller hvad der måtte være behov for.

Vi er naturligvis ikke interesserede i at bidrage til, at Danmark sælger ud af sine kernekompetencer, derimod er vi interesserede i at bevare den unikke styrkeposition i Danmark, dvs. et stærkt integreret miljø af forskning, uddannelse, innovation og produktion. Vi er p.t. i gang med en række konkrete tiltag for at sikre dette på forskellige områder inden for lydteknologien.

Årsagen til, at vi mener, at det er påkrævet at intensivere samarbejdet med Kina er ganske simpelt, at Kina er et vækstmarked, som endnu ikke fuldt er udnyttet. I en global markedsøkonomi kan vi naturligvis ikke sidde denne mulighed overhørig. En nylig rapport fra Dansk Industri ’Sådan ligger Landet – Globaliseringsredegørelse 2011’ (download her) belyser glimrende en række af disse udfordringer og muligheder.

Der er en række firmaer både inden for lydteknologi og andre brancher, som allerede har etableret sig, og vi har også til hensigt at rådføre os med disse for at skabe en ’best practice’.

Salg af produkter og serviceydelser er måske ikke kontroversielt, mens ydelser knyttet til viden og kompetenceopbygning er langt mere problematisk. Der vil dog stadig være velkendt state-of-the-art viden inden for området (ikke nyeste forskningsbaseret viden), som Danmark kunne eksportere gennem konsulentydelser, certificerede uddannelsesforløb, test og afprøvning af produkter. Den vækst og indtjening, som skabes herved kunne øge mulighederne for, at vi kan investere i ny forskning og udvikling, dvs. styrke vores position.

I slutningen af året eller starten af næste år vil vi afholde et opfølgningsmøde i samarbejde med Innovation Center Denmark, Shanghai for at samle og formidle alle indtryk og samarbejdsmuligheder, herunder ’best practice’ fra aktører, som allerede har et samarbejde med kinesiske aktører.

Vi har gennem Innovation Express fået bevilget ekstra midler fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen til bl.a. at kortlægge kinesiske ressourcer inden for audio, akustik og lydteknologi samt opbygning af en webportal ’easy-way-in’ til rådgivning og matchmaking af danske og kinesiske aktører. Dette vil også blive præsenteret på mødet.

Andre nyheder

DTU Elektro søger virksomhedsprojekter
I foråret 2012 udbyder DTU Elektro projekter svarende til omkring 95 kandidatspecialer. Til kandidatuddannelsen i elektroteknologi søges der derfor samfundsnyttige projektforslag med relevante problemstillinger. Læs mere her