Nyhedsbrev 16.11.13: Status på transducerudviklingscenteret, tilbageblik på John Meyers besøg og konference om eksportvirksomheders muligheder i Kina


Arbejdet for et nationalt transducerudviklingscenter fortsætter

Netværk for Dansk Lydteknologi har nu gennem flere individuelle møder og samtaler med centrale virksomheder og forskningsinstitutioner, en åben workshop i juni 2012 med deltagelse af 38 aktører samt to efterfølgende arbejdsgruppemøder i efteråret 2012 faciliteret initiativet til at etablere et nationalt transducerudviklingscenter. Baggrunden for initiativet var og er til stadighed en iagttagelse af, at knowhow om transducerproduktion i vidt omfang forsvinder til udlandet. Det nationale transducerudviklingscenter skal derfor hjælpe til at fastholde den danske styrkeposition, som er truet.

Resultatet af det seneste arbejdsgruppemøde, der blev afholdt på Aalborg Universitet den 2. november 2012, er, at det videre arbejde med konkretiseringen af transducerudviklingscenterets virkefelt, første projektemner og økonomiske gearing ledes af Dorte Hammershøi (Aalborg Universitet) og Finn Agerkvist (DTU) i fællesskab. Netværk for Dansk Lydteknologi vil fremadrettet støtte Dorte og Finn efter behov med blandt andet opgaver af kommunikativ karakter.

Netværk for Dansk Lydteknologi vil gerne benytte denne lejlighed til at takke alle, vi har været i dialog med i forbindelse med initiativet, alle der deltog på workshoppen i juni og i særlig grad alle, der meldte sig til at sidde i arbejdsgruppen og har hjulpet til at bringe initiativet så langt frem, som det er tilfældet.

Vi glæder os nu til at se, hvad Dorte og Finn kommer frem til.

Et tilbageblik på John Meyers seminar

Den 19. oktober gæstede John og Helen Meyer fra Meyer Sound Rytmisk Musikkonservatorium i København. John Meyer havde sammensat et unikt og omfattende seminar, der førte de godt 170 deltagende branchefolk gennem PAens historie og udvikling. Fra den spæde start i San Fransisco i 1967, hvor John lavede et horn-loaded system til Steve Miller Band i forbindelse med Monterey Pop Festival over hans ophold på Institute for Advanced Musical Studies i Montreux, Schweitz i 1973, hvor John udviklede ideen om at reducere distortion i horn, der senere hen skulle blive til det første Meyer Sound patent - og helt frem til i dag, hvor Meyer Sounds højtalerserier såsom MINA, LEO, MILO, UPA-1P, JM-1P, GALILEO og D-Mitri  alle sætter en høj standard for state-of-the-art højtalersystemer. Efter en dyb indånding, en let frokost og snak på kryds og tværs i Musikkonservatoriets dejlige lokaler bredte John emnet og horisonten ud. Anden halvdel af seminaret var således dedikeret til Johns seneste ideer og tanker vedrørende lineær lyd i moderne højttalersystemer. John gav de deltagende et helt unik indblik i, hvad han i disse måneder og år arbejder på og derved en mulig indikation af, hvor PA verdenen er på vej hen.


Netværk for Dansk Lydteknologi vil gerne takke John og Helen Meyer for deres besøg, som var både inspirerende og motiverende. Vi kan hilse og sige, at de begge var meget imponerede over, at et lille land som Danmark kunne tiltrække så mange deltagere til et seminar med et på mange måder snævert tema. Vi vil også gerne takke vores samarbejdspartnere Stouenborg, Dansk Akustisk Selskab og AES Danmark for det gode samarbejde. Og sidst men ikke mindst skylder vi også de deltagende en tak for deres bidrag til at gøre seminaret til en succes ved at udvise stor interesse, der kom til udtryk ved de mange gode spørgsmål til John i løbet af dagens officielle program og i pauserne.

Til de interesserede kan vi nævne, at Stouenborg har teamet up med Meyer Sound og tilbyder endnu et gratis seminar om Quick System Setup med Miguel Lourtie fra Meyer Sound. Seminaret foregår på Odense Teater den 28. november 2012 kl. 9-16. Få mere information og tilmed dig på telefon: 6172 8098 eller e-mail: anders@stouenborg.dk


EKF og Eksportrådet indbyder til konference om små og mellemstore eksportvirksomheders muligheder i Kina
Konferencen, der afholdes 14. december 2012 i København, tilbyder virksomheder en række forskellige indfaldsvinkler til eksport til Kina. Danske virksomheder, som allerede opererer på det kinesiske marked, deler ud af deres erfaringer, og man kan møde Eksportrådets sektoreksperter i Kina. EKF og IFU fortæller om, hvordan virksomheder kan finansiere eksportforretninger med Kina, mens handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr præsenterer regeringens indsats for øget eksport til Kina. Der vil også være mulighed for at networke.