Nyhedsbrev 05.04.13: Lyd- og lysteknologier til daginstitutioner, Nyt navn, nyt logo og nye tiltag, Struer - Lydens By, Temamøde om høreteknologi

Lyd- og lysteknologier til daginstitutioner: Invitation til innovationscamp

Kan innovative lyd- og lysteknologier åbne døren til et nyt marked ved at skabe en bedre hverdag for børn og voksne? Innovationsnetværket Dansk Lyd inviterer sammen med OPALL (Offentlige-Private Alliancer) og innovationsnetværket Dansk Lys til en innovationscamp om innovative lyd- og lysteknologier til daginstitutioner den 14. maj på DTU i Lyngby.

Daginstitutioner står over for mange udfordringer, som lyd- og lysteknologier kan være med til at løse. I institutionerne oplever man en hverdag, hvor mål om omsorg, nærvær og læring for vores børn skal opnås med færre voksne, flere børn og ikke altid opdaterede fysiske forhold.  Forskning viser samtidig, at lys og lyd har stor betydning for indlæring, trivsel og det fysiske arbejdsmiljø i dagsinstitutionerne. Innovationscampen tilbyder lyd- og lysvirksomheder og fagfolk fra kommunerne at mødes og sammen udforske de muligheder, som eksisterende eller nye lyd- og lysteknologier rummer.

Som virksomhed får du:
• Indblik i et nyt marked for dine produkter, løsninger, mm.
• Kontakt til en ny potentiel målgruppe
• Input og inspiration til udvikling af nye løsninger
• Feedback fra brugere på dine konkrete ideer

Hvor og hvornår?
DTU Innovatorium, Henrik Dams Allé, Bygning 205, 2800 Kgs. Lyngby
Tirsdag den 14. maj kl. 8.45-16.00.

Vi håber, at du vil hjælpe os med at sende invitationen videre til andre relevante personer.

Læs programmet her
Tilmeld dig senest den 3. maj på mail via kruse@adm.dtu.dk
Læs mere om OPALL her

OBS: Arrangementet er gratis. Der er dog et begrænset antal pladser. Tilmelding sker derfor efter først til mølle princippet.Nyt navn, nyt logo og nye tiltag

Som tidligere nævnt er 2013 startet i højt tempo i sekretariatet for Innovationsnetværket Dansk Lyd. Vi beklager derfor, at der har været langt mellem nyhedsbrevene og den løbende informationsstrøm. Men, som det opmærksomme medlem måske allerede har opdaget har netværket ændret navn fra ’Netværk for Dansk Lydteknologi’ til ’Innovationsnetværket Dansk Lyd’. I daglig tale vil vi for fremtiden benytte Dansk Lyd eller Danish Sound. I samme forbindelse har vi opdateret vores logo og visuelle aftryk som med tiden vil implementeres på alskens printmaterialer og web.

Årsagen er, at vi gerne vil understrege, at Dansk Lyd er et inkluderende netværk, der dækker bredt på tværs af forskellige fagområder og ligeledes på tværs af tekniske, kunstneriske, teoretiske og praksisnære erhverv og vidensmiljøer. Som et led i denne proces afholder vi eksempelvis i maj en uddannelsesworkshop med fokus på øget samarbejde og synergi mellem lyduddannelserne i Danmark, hvor vi har inviteret bredt på tværs af uddannelser med fokus på både tekniske, kunstneriske, teoretiske og praksisnære fagområder.

Visionen er et årligt lyduddannelsesarrangement for studerende, undervisere fra landets universiteter, professionshøjskoler, konservatorier og film- og teaterskoler og danske lydvirksomheder. Formålet er at skabe et forum, hvor studerende kan møde danske virksomheder, få kendskab til andre lyduddannelser og ikke mindst skabe relationer mellem alle aktører.

I slutningen af marts fik vi desuden besked om, at Dansk Lyd er gået videre til fase 2 i ansøgningsprocessen til næste runde for Innovationsnetværk hos Styrelsen for Forskning og Innovation.


Opfølgning på konferencen ’Struer – Lydens By'

Først og fremmest tak for alle de deltagende, der havde fundet vej til Struer. Det var en fantastisk dag, hvor det store fremmøde og den store interesse for projektet, næsten overrumplede både os som medarrangør og værten Struer Kommune. Som opfølgning på det gode samarbejde mellem Dansk Lyd og Struer Kommune, har de to parter underskrevet en officiel samarbejdsaftale. Vi ser frem til mange spændende tiltag og aktiviteter i fremtiden.

Som lovet har Struer Kommune samlet alt materiale, inkl. videoklip og lyd fra dagen på kommunens hjemmeside, så de der ikke kunne deltage på dagen, kan få indblik i præsentationerne, diskussionerne, m.m. Find det hele her.

Har du kommentarer til konferencen, gode idéer der er opstået siden da eller bare lyst til at dele en bemærkning, så husk facebookprofilen ’Struer Lydens By’.

Næste skridt bliver et opsamlingsmøde for hvert lydspor, hvor en udvalgt flok skal forsøge at operationalisere på de mange gode forslag fra dagen. Derudover er Struer Kommune i gang med at nedsætte et advisory board og en styregruppe, som skal være med til at godkende strategi- og revideret projektplan.

Konkrete spørgsmål til projektet kan rettes til Claus Falk Petersen, cfp@struer.dk.


ATV afholder temamøde om høreteknologi

ATV arrangerer tirsdag den 21. maj 2013 en temamøde om høreteknologi, der afholdes hos Widex i Lynge nord for København.

Temamødet vil fokusere på de tekniske og kommercielle muligheder inden for et område, som er en dansk styrkeposition. Blandt andet har danske firmaer en andel på 42 procent af markedet for høreapparater på verdensplan.

Programmet er under udarbejdelse, men interesserede opfordres til at sætte kryds i kalenderen.