Nyhedsbrev 07.05.13 Nye styregruppemedlemmer i 2013, Afholdte netværksarrangementer i april, Brasilien fremstød i 2. halvår 2013, Stærke netværk skal skabe nye job, Stadig få pladser til ATV’s temamøde om fremtidens høreteknologi

Nye styregruppemedlemmer i 2013

To nye medlemmer er indtrådt i netværkets styregruppe i 2013. Det drejer sig om Lars Oddershede Sunesen, Vice President R&D Audiology hos Widex A/S samt Birger Schneider, Vice President, Road Sensors Business Management & Support hos DELTA.

Vi glæder os meget til samarbejdet og sætter stor pris på deres aktive deltagelse i netværksarbejdet. Afholdte arrangementer i april

Konference ”Lyden af Danmark”
Netværket var den 25. april medarrangør på et større arrangement i Fællessalen på Christiansborg under titlen ”Lyden af Danmark”, som er blevet til i samarbejde med Gramex, IT-Branchen, Danmarks Rockmuseum, Steinway Lyngdorf, TC Electronic og UK Trade & Investment. Målet med dagen var at profilere de danske lydkompetencer og rette spotlyset mod ”Danish Sound” som et stærkt kvalitetsbrand. Blandt de konkrete oplæg på dagen var Peter Lyngdorf, Steinway Lyngdorf, og Thomas Lunds, TC Electronic, præsentation om lydkvalitet i digital musik og behovet for nye standarder og forretningsmodeller.


Der deltog ca. 60-70 på dagen, der desværre i relation til politisk bevågenhed blev overdøvet en smule af både regeringsindgreb ifm. folkeskolelærernes lock-out og en vækstplansvedtagelse. Reaktionerne på konferencen var dog særdeles positive, og sekretariatet vil nu i samarbejde med en interessentgruppe undersøge og iværksætte yderligere indsatser for at få sat lyd på den politiske såvel som den almindelige borgers dagsorden.

Læs omtale på Gramex hjemmeside

Workshop ”Sammenhæng og synergi mellem lyduddannelser i Danmark”
Den 30. april afholdt Dansk Lyd en workshop på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium med deltagelse af uddannelsesledere, undervisere og koordinatorer fra en lang række af de danske lyduddannelser, kunstneriske og tekniske såvel som praktiske.  Derudover deltog også virksomhedsrepræsentanter og andre aftagere af kandidater. Workshoppen bød på et hav af forslag til samarbejde, og arbejdet med de konkrete indsatsområder vil fortsætte i arbejdsgrupper, som vi forventer bliver nedsat i løbet af maj.


Blandt indsatsområderne er ”Kortlægning/katalog over uddannelser”, ”Årligt uddannelsesarrangement for studerende, uddannelsessteder og virksomheder”, ”Rekruttering ift. gymnasieelever” og ”Sommerskoler”.

Hvis du har interesse for samarbejdet mellem lyduddannelser eller i de specifikke indsatsområder, kan du kontakte Rebecca Engberg, reen@dtu.dk, for yderligere information. 


Brasilien fremstød i 2. halvår 2013

Netværket afholdt den 29. april orienteringsmøde om vores Brasilien aktiviteter i 2013 under konceptet ”Knowledge Based Export Promotion”. Til mødet, hvor 12 virksomheder fra ”Pro Audio” sektoren deltog, præsenterede Flemming Madsen mulighederne for et fremstød i 2013 og afsøgte virksomhedernes ønsker og succeskriterier i forhold til et sådant fremstød. Flemming er i denne uge i Brasilien for at møde relevante aktører og samarbejdspartnere, og vi forventer at kunne udsende mere information i slutningen af maj.

Hvis du og din organisation kunne være interesseret i yderligere information om aktiviteterne i Brasilien, kan I kontakte Flemming Madsen, flmad@dtu.dk eller Eske Bo Knudsen eskn@dtu.dk


Stærke netværk skal skabe nye job

Målet er at skabe nye innovationer i mindst 1.000 virksomheder om året. ”Nu handler det om at få professionaliseret og løftet kvaliteten af organisationerne”, skriver Uddannelsesminister (R) Morten Østergaard m.fl. i et indlæg i Politiken den 30. april 2013.

Meget apropos sekretariatets nuværende indsats i forbindelse med den nye ansøgningsrunde for Innovationsnetværk hos Styrelsen for Forskning og Innovation skriver Morten Østergaard sammen med Erhvervs- og Vækstminister (SF) Annette Vilhelmsen samt formændene for de regionale Vækstfora om innovationsnetværkenes og klyngernes rolle ift. regeringens plan om at skabe mere vækst og flere arbejdspladser i Danmark.

Læs ministerens indlæg her

I den forbindelse er det værd at nævne at Dansk Lyd den 15. maj gennemgår det benchmark interview, som leder frem til fase 2 af ansøgningsrunden. Yderligere kan det nævnes, at sekretariatet er blevet inviteret af Uddannelsesministeriet til at deltage i et dialogmøde om INNO+ kataloget i slutningen af maj som et resultat af den indsats, der har været lagt i indsendelsen af først fem indspil, sidenhen deltagelse i tre workshops og efterfølgende skriftlig opfølgning.

Læs mere om INNO+ her 


Stadig få pladser til ATV’s temamøde om fremtidens høreteknologi


Vi kan skabe mere innovation og produktudvikling i den høreteknologiske branche. Potentialet i den høreteknologiske branche er i fokus på ATV's temamøde den 21. maj 2013. Tilmeld dig nu for at bidrage til debatten om mulighederne.

Høreteknologi er en velfærdsteknologi, der qua en god base i Danmark med viden og erhverv kan føre til nye globale standarder og markedsandele. På høreapparatmarkedet alene sidder Danmark på omkring på 42 % af verdensmarkedet. Danmark har mulighed for at fastholde og udvikle sin førerposition på høreteknologiområdet i relation til kvalitetshøreteknologi og høreapparaters sammenhæng med trådløs teknologi.

ATV-mødets formål er at vise og debattere potentialet i dansk industri inden for høreteknologi og at styrke forskning og udvikling på dette område.
Mødet henvender sig til virksomheder, universiteter, beslutningstagere på området, klinikere samt læger.

Danmarks tre største høreapparatvirksomheder støtter alle op om ATV's valgte fokus og afholdelsen af temamødet.

Praktiske oplysninger
21. maj 2013 kl. 9.30 – 16.15
Widex A/S, Nymøllevej 6, 3540 Lynge
Temamødet er arrangeret af ATV's faggruppe Elektro- og IT.

Yderligere oplysninger: Maja Lænkholm, telefon 45 96 08 25, e-mail ml@atv.dk