Nyhedsbrev 24.06.13 God sommer til alle, Huawei besøg i Danmark - mulighed for matchmaking, Opfølgning på "Digital Audio - Challenges and Possibilities", Kulturministeriets digitale tænketank m.m.

God sommer til alle

Sekretariatet i Innovationsnetværket Dansk Lyd ønsker jer alle en rigtig dejlig sommerferie. Vi holder sommerlukket fra den 8.-28. juli og vender stærkt tilbage i august med bl.a. en del internationaliseringsaktiviteter. Den 30. september indsender vi ansøgningen til næste runde af innovationsnetværk, der bliver afgjort i december. Når vi slipper gennem nåleøjet, har vi midler frem til sommeren 2018. 


Huawei besøg i Danmark - mulighed for matchmaking


Den 19. august afholder Dansk Lyd i samarbejde med Invest in Denmark og Copenhagen Capacity en Sound Seminar & Matchmaking Day med deltagelse af en delegation fra kinesiske Huaweis Device og Acoustics afdeling i Shanghai.

Besøget i Danmark er indtil videre kulminationen på en længere proces med deltagelse af en række danske lydvirksomheder og vidensinstitutioner, der har været faciliteret af Dansk Lyd og Innovation Center Denmark i Shanghai. Huawei er yderst opmærksomme på Danmarks spidskompetencer indenfor lydteknologiområdet og er i denne sammenhæng særligt interesserede i at udforske muligheder for korte, mellemlange og lange samarbejdsmuligheder indenfor områder relateret til nedenstående teknologier.


Sound Seminar & Matchmaking Day består af to dele. Den første del er dedikeret til, at en række danske lydvirksomheder og vidensinstitutioner kan give præsentationer indenfor ovenstående teknologiområder. Anden del er afsat til speed dating og matchmaking med Huawei delegationen.

Er din virksomhed interesseret i at få et kort møde med Huawei delegationen, kan du sende en mail til eskn@dtu.dk, hvori det skal fremgå, hvorfor det er relevant for din virksomhed. I tilfælde af, at der er for mange interesserede, vil der blive foretaget en vurdering ud fra det teknologiske match. Dette er nødvendigt, da der er afsat 2-3 timer til matchmaking delen. Opfølgning på "Digital Audio - Challenges and Possibilities"


Den 21. juni 2013 afholdt Innovationsnetværket Dansk Lyd i samarbejde med CoSound, det internationale arrangement "Digital Audio – Challenges and Possibilities". Dagens tema blev slået an af Jan Larsen med fokus på at se muligheder i de udfordringer, vi oplever indenfor lyd, teknologi og det generelt stigende behov for at opbevare og kategorisere vores digitale kultur.

Det internationale fremmøde af deltagere og talere fra USA, Skotland, Norge, England og Danmark illustrerede også den globale opmærksomhed, der er rettet mod udfordringerne inden for lyd, teknologi, forbruger- og behovsmønstre skabt af en ny generation af digitale forskere, kunstnere, public service producenter, virksomheder og ikke mindst brugere.

Dagen bød på spændende oplæg, paneldebatter og networking i Bella Sky's indbydende konferencefaciliteter.


Rasmus Rex indledte med et oplæg om de nye digitale vilkår og dynamiske sammenhænge mellem musikere, marketing og distribution af musik. Pål Bråtelund fulgte op med et endnu skarpere fokus på forbedring af lydkvalitet og gav deltagerne indsigt i forskellige forbrugermønstre på streaming tjenesten WIMP. Mark Plumbley tog et forfriskende afsæt i midlertidige forskningsresultater med udgangspunkt i de tekniske udfordringer kunstnere kan opleve i bl.a. live performance situationer. Roderick Murray-Smith bød på spændende fremtidsvisioner inden for interaktivt design med udgangspunkt i lytternes brugeroplevelse.

Dagens andet tema blev indledt af Elizabeth Cohen, der forklarede om de problematikker nye filmformater skaber i forbindelse med digital opbevaring, fulgt op af Birger Larsens fokus på katalogiseringen af vores digitale lyd kulturarv. Mark Flashman sluttede derefter af med BBC's eksempel på, hvordan de har håndteret katalogiseringen af deres arkiver via et internationalt brugerdrevet forum.

Læs programmet, baggrund for arrangementet her. (Siden vil løbende opdateres med præsentationer fra dagen). 


Kulturministeriets digitale tænketank


Kulturministeriet afholdt den 27. maj 2013 en konference for at igangsætte en bred dialog om kreative branchers udfordringer og samarbejdsmuligheder. Konferencen var samtidig lanceringen af en ny digital tænketank, der har til formål at finde på løsninger vedr. rettighedsproblematikker samt idegenerere nye forretningsmuligheder for de kreative erhverv.

Oplægsholdernes materiale fra konferencen, ligger tilgængeligt på Kulturministeriets hjemmeside, hvor du også kan finde en kort film, der opsummerer dagen.

På konferencen deltog 140 repræsentanter fra musik, spil, film, design, bog, og rettighedsindustrien, og fra flere sider fremgik det, at mange havde lyst til at diskutere videre på tværs af brancherne for at inspirere til nye ideer og dele erfaringer med de digitale platforme og fremskridt.

Kulturministeriets initiativ kommer yderst belejligt set fra Dansk Lyds synspunkt, hvor vi særligt det sidste halve år har arbejdet med at bryde siloerne ned mellem netop ”de kreative erhverv” og ”de teknologiske erhverv” (i klassisk forstand) indenfor lydområdet, da vi mener, at der er store potentialer i at intensivere samarbejdet på tværs. I august er Dansk Lyd inviteret til møde med Kulturministeriet og Kulturstyrelsen for at dele vores erfaringer og drøfte konkrete fælles indsatsområder i fremtiden.

Share With Care
Den 1. juli lancerer Kulturministeriet sammen med RettighedsAlliancen, Teleindustrien og DI-ITEK Share With Care kampagnen, som har til formål at oplyse og synliggøre de mange muligheder, der er for at opleve musik, film, bøger og spil, samtidig med at vi sikrer, at kunstnerne bliver betalt for det. Følg kampagnen på sitet www.sharewithcare.dk, på Facebook og på Twitter @sharedwithcare. Aktiviteterne tager til i efteråret, hvor der blandt andet arrangeres tre fremtidscamps sammen med unge, kreative og branchefolk. 


Videnpilotordningen åbner for ansøgning med unavngiven videnpilot


Den 1. juli 2013 vil det blive muligt for virksomheder at søge om tilskud uden først at have fundet en videnpilot. Hvis ansøgningen godkendes, har virksomheden et halvt år til at finde en højtuddannet, der vil være videnpilot.

Videnpilotordningen giver tilskud til, at virksomheder med 2-100 medarbejdere ansætter en højtuddannet - en videnpilot - til at udføre et udviklingsprojekt, der skaber væsentlige forandringer i virksomheden. Virksomheden modtager halvdelen af videnpilotens løn i tilskud, dog højst 12.500 kr. månedligt, i 12 måneder.

Læs mere om den nye fremgangsmåde her