Danmarks Innovationsfond og INNO+ lancering

Nyhedsbrev uge 41

Så fik vi indsendt ansøgningen til næste runde innovationsnetværk, og afventer nu svaret fra Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) til december, der har indflydelse på Dansk Lyds fremtidige virke. Det har været en krævende proces, og vi har været meget glade for Styregruppens og Konsortiets behjælpelighed og input i forbindelse med ansøgningen. Vi ser nu frem til et travlt efterår præget af internationale aktiviteter i henholdsvis USA og Brasilien. 

 

Danmarks Inovationsfond og INNO+ lancering

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om én stor innovationsfond på 1,5 mia. kr. årligt, der skal sikre, at de store investeringer i forskning og udvikling omsættes til konkrete løsninger på samfundets udfordringer, vækst og job. Fonden etableres ved at samle Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation i én samlet fond. 

 
Den nye fond skal i særlig grad understøtte behovet for nye løsninger i danske virksomheder samt de nye samfundspartnerskaber om innovation, som tager udgangspunkt i globale samfundsudfordringer og igangsættes fra 2014. 
 
 
Den 26. september blev et væsentligt element i Danmarks Innovationsfond, nemlig INNO+- kataloget, lanceret. INNO+ er et prioriterings- og inspirationsgrundlag, som identificerer fremtidige indsatsområder for strategiske investeringer i innovation. På sigt skal INNO+ bidrage til skabe vækst og beskæftigelse i Danmark gennem innovative løsninger på store nationale og globale udfordringer. Blandt de 21 overordnede indsatsområde nævnt i kataloget, har Dansk Lyd identificeret syv indsatsområder (1.2, 1.3, 3.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2), der italesætter et behov for innovation, som på forskellig vis involverer lyd, og knytter sig til tre overordnede samfundsmæssige udfordringer Dansk Lyd opererer med, nemlig: lyd som information (velfærds- og dataudfordringen), lyd som støj – (miljøudfordringen) samt lyd som medicin – sundhedsudfordringen. 
 
Dansk Lyds direktør, Jan Larsen hilser initiativet velkommen og giver det en kommentar med på vejen;  
”INNO+ kataloget er et spændende og meget ambitiøst politisk projekt, som – hvis alt går op i en højere enhed – kan medføre store gevinster på den mellemlange (3-5 år) bane. Netværket vil bistå medlemmerne med assistance for at kunne følge op på de relevante indsatsområder, men det kræver også at videninstitutionerne og især medlemsvirksomhederne sætter sig selv i spil og byder ind på de udfordringer, der er blevet præsenteret i INNO+. Et vigtigt INNO+ kriterium er jo netop ’efterspørgselstræk’.”
 

 


Banebrydende trådløs lydkvalitet fra B&O

B&O bliver efter eget udsagn det første selskab til at anvende trådløs teknologi, der kan bryste sig med at levere digital lyd i ”high-end-klassen”. Trådløs lyd har nemlig længe været præget af upålidelig transmissionskvalitet, men med B&O’s nye teknologi, Immaculate Wireless Sound, lover de trådløs overførsel af lyd i 24 bit i op til 7.1 kanaler. Teknologien kan på nuværende tidpunkt levere lyd næsten uden forsinkelse (kun 5 ms.) og understøtter de åbne standarter i WiSA (Wireless Speaker and Audio Association), hvilket giver mulighed for afspilning gennem enhver WISA-enhed. Læs mere om immaculate wireless sound.


Danske iCapure vil optimere lyd i smartpones og tablets

Efter godt 15 år i branchen med kunder både i Kina og USA vil iCapture nu give sig i kast med at skabe bedre lyd på smartphones og tablets, hvor udfordringen befinder sig i storsignalsområdet. iCaptures spidskompetence er optimering af lyd via vibroakustiske og elektromagnetiske softwaresimuleringer, specielt i storsignalsområdet, hvor højttalerlyden let bliver forvrænget. læs mere i Ingeniøren her.


AES Denmark arrangement den 28 oktober 

Mandag den 28. oktober afholder AES Denmark et arrangement om modellering af højtalere i København. Klik her for nærmere information om program og mulighed for deltagelse

 

Organisationen af "Struer - Lydens By" på plads

Struer Kommunes projekt ”Lydens By” har fået styr på organisationen og haft afholdt det første møde i styregruppen, hvor Dansk Lyd har plads ved siden af kommunale folk, lokale virksomheder og Region Midtjylland. Udover styregruppen er der nedsat et advisory board med deltagelse af bl.a. Tue Mantoni (B&O), Elsebeth Gerner Nielsen (Designskolen i Kolding) og Poul Erik Skov Kristensen (tidligere formand for 3F).

 
Sideløbende med organiseringen af projektet er et erhvervsudviklings-initiativ med støtte fra STARTmidt Accelerator - Region Midtjyllands store iværksætter satsning – igangsat. Initiativet er primært målrettet iværksættere og unge virksomheder, som ønsker at forretningsudvikle lyd. Det kan være lyd i underholdningsprodukter, men også lyd til sundhed, velfærd, uddannelse, kultur, turisme og kunst. 
 
Dansk Lyd støtter Struer Kommunes initiativ og bistår projektet med koblingen fra det lokale til det regionale, nationale og globale perspektiv. Det særligt interessante ved Lydens By er, at kommune og medarbejdere er stillet til ’rådighed’ for virksomheder, videninstitutioner m.fl. med det mål at skabe adgang til et særligt offentligt-privat miljø, der kan være med til at tiltrække virksomheder, kompetencer og viden til kommunen. 
 
Direktør, Jan Larsen udtaler: ”Dansk Lyd bifalder ethvert initiativ, der kan forbedre vilkårene for lydvirksomheder, videninstitutioner og hele det danske økosystem for lyd. I særlig grad, bifalder vi de tiltag, der bakkes op af ressourceallokeringer og mere end blot gode hensigter. Det viser Struer Kommune og Region Midt i høj grad med projektet Lydens By.” 
 
 

Funding, Partnerskaber og Ansøgningsfrister

Erhvervspostdoc i Højteknologifonden
Ny erhvervspostdoc ansøgningsfrist 23. oktober.

 
Udsigt til ca. 3,5 Milliarder til støtte og udvikling af innovative SMV’er med øje for internationalisering via SMV-instrumentet i Horizon2020. 
 
Virksomheder, der kunne tænke sig at få mulighed for at netværke med en bred vifte af interessenter, skal rydde kalenderen den 5. november 2013. Udover showcases fra højtstående virksomheder indenfor blandt andet ’cleantech’ og ’online & mobil software teknologi ’, giver Nordic Venture Forum også mulighed for at man kan pitche sin forretning over en række investorer ved at sende en ansøgning inden den 14. oktober.
 

Partnerskaber via Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network hjælper små og mellemstore virksomheder og videninstiutioner med at finde nye samarbejdspartnere i udlandet – både i forhold til eksport, projektsamarbejde og teknologisk samarbejde. De opererer en omfattende database, hvor man gratis kan oprette profiler og søge efter partnere. Man kan også søge i de eksisterende profiler. Læs nærmere om Enterprise Europe Network her.
 
Innovationsnetværket Dansk Lyd har en søgerobot hos Enterprise Europe Network, der løbende sender os opslag, der kunne være relevante for nogle af vores medlemsorganisationer. Se de seneste herunder:
 
A Norwegian company in the hearing protection sector is looking for miniature dosimeter technology. The company is looking for suppliers that already have a miniaturised solution or possess concepts that can be adapted to specific needs