Oct 26, 2016: InnoBooster Workshop

Om workshoppen
Danish Sound, InnovationsAgenterne og Lydens Hus arrangerer en InnoBooster workshop målrettet til lydvirksomheder og lydprojekter. 

Innovationsagenten Kai Ormstrup Jensen vil gennemgå retningslinjerne for InnoBooster ordningen og komme med forslag til, hvordan man præsenterer sin virksomhed og idè på en sådan måde, at kriterier, som Innovationsfonden lægger vægt på i deres bedømmelse, fremstår tydeligt.

Lydvirksomheden SoundEar kommer også og fortæller om deres success og erfaringer med InnoBooster ansøgningsprocessen, og hvad de har fået ud af bevillingen. 

Der vil forud for workshoppen blive udsendt en udvidet InnoBooster template, som I med fordel kan begynde på at udfylde. På workshoppen vil der blive rig lejlighed for at diskutere jeres individuelle spørgsmål.

Det anbefales, at der deltager 2 personer fra firmaets ledelse på mødet, da det erfaringsmæssigt giver det største udbytte og grundlag for at udarbejde en god InnoBooster ansøgning. 

Hvem kan deltage?
Workshoppen henvender sig til virksomheder, der enten er i gang med eller går med overvejelser om at søge InnoBooster.

Virksomheder, der kan søge InnoBooster: 1) Små og mellemstore virksomheder med et klart vækstpotentiale, 2) Nye, lovende start-up virksomheder, herunder forskere med kommercielt lovende idéer og resultater.

TILMELD DIG HER
Sidste frist for tilmelding er onsdag d. 19. oktober.

Tidspunkt og sted

Onsdag d. 26. oktober kl. 13.30-15.30
Vækstfabrikken Lydens Hus
Gammel Kongevej 11, 4. sal
Hi-Fi Klubbens Mødelokale 1 og 2

Efterfølgende individuel opfølgning
Der vil efter workshoppen blive mulighed for individuelle sparringsmøder af 1 times varighed, som vil finde sted i Vækstfabrikken Lydens Hus ons. d. 9. november i tidsrummet kl. 9-16.

 

 

Event date: 
Wednesday, October 26, 2016
Addresse: