Temamøde om nye velfærdsteknologiske muligheder med lyd

De fleste af os kan nikke genkendende til musikkens indflydelse på vores følelser og humør, men kan musik også gøre patienter raske? Det og meget mere kan du høre om, når Innovationsnetværket Dansk Lyd, Syddansk Sundhedsinnovation, Welfare Tech og Patient@home sætter fokus på lyd på sundhedsområdet og de mange muligheder, der findes.

Dato og tid: Torsdag d. 27. februar 2014, kl. 10-16.00
Sted: Sundhedsinnovatoriet, Forskerparken 10G, 5230 Odense M
Pris: Gratis. No-show fee på 400,- kr. ekskl. moms. Faktureres ved udeblivelse eller afbud efter 24. februar 2014
Tilmelding: Senest 24. februar 2014 på: https://welfaretech.nemtilmeld.dk/16/

Hvad kroppens lyde kan bruges til, hvordan lyden i det omgivende miljø påvirker os og evidensen bag musik som medicin er de tre tema-områder, der præsenteres på dagen. Alle tre områder byder på et væld af potentiale, og på dagen kan man som deltager komme på en inspirerende rundtur i et udstillingsrum, hvor eksisterende lyd-løsninger kan opleves. Dagen rundes af med workshops, hvor man kan hoppe med på et af de 3 temaområder og få lejlighed til at drøfte nye muligheder og måske danne grobund for et fremtidigt samarbejde.

Målgruppe
Virksomheder, hospitaler, Kommuner, studerende og øvrige interesserede.

Find mere information her

Program

09:30   Registrering og kaffe

10:00   Velkomst
v/ Welfare Tech og Innovationsnetværket Dansk Lyd

10:05   Lyd på den Kommunale og Regionale dagsorden
v/ Struer Kommune – Lydens By og Syddansk Sundhedsinnovation

10:20   Præsentation af den nye hvidbog "Music Interventions in Health Care"
v/ Peter Vuust, Lektor, Aarhus Universitetshospital & Line Gebauer, Aarhus Universitet, Institut for Klinisk  Medicin
Her gennemgås, hvordan musik kan påvirke menneskelig hørelse, motorik, emotioner og kognition, og hvorledes musik kan bruges i til at forbedre sundheden for mennesker med somatiske og psykiatriske lidelser. Foredraget handler også om, hvilken rolle musik spiller for vores velbefindende og menneskelig udvikling i det hele taget.

11:20   Musikintervention og akut sygdom
v/ Per Thorgaard, overlæge, specialist i anæstesi- og intensiv terapi, Aalborg Universitetshospital
Lydmiljøet omkring patienter forværres ved opståen af akut sygdom. Praktiske eksempler gennemgås fra såvel det præhospitale- som intrahospitale miljø. Terapeutisk og etiske aspekter ved musikintervention og akut sygdom samt rehabilitering efter akut sygdom gennemgås.

11:50   Lyd i diagnostik
v/ Torben Dalgaard, Dalgaard Technolog
Lydsignaler kan bidrage til diagnosticering inden for en lang række områder. Hør bl.a. om: Kroppens lyde – de hørbare og de lydløse, Computer Aided Screening At Home og Automatisk måling af blodtryk.

12:20   Frokost

13:00   Cases & Demonstration
             En række virksomheder udstiller og demonstrerer eksisterende løsninger.

14:30   Kaffe & networking

14:45   Workshops
Lyd som medicin
Lydmiljøer
Monitorering via lyd

15:45   Opsamling & tak for i dag

Event date: 
Thursday, February 27, 2014
Addresse: