Lyd & Sundhed

To danske innovationsnetværk, Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi og Danish Sound, slår kompetencerne sammen i et nyt stort innovationsprojekt om ’Lyd & Sundhed’.

’Lyd & Sundhed’ er et nyt klyngesamarbejdsprojekt mellem Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi og Danish Sound. Projektet løber fra januar 2016 til juli 2018. ’Lyd & Sundhed’ har til formål at skabe en offentlig-privat platform, der fremmer forbindelser mellem videndomæner, brancher og sektorer inden for lyd, informations- og kommunikationsteknologi (IKT) samt andre relevante teknologier, der imødekommer sundhedssektorens behov, for derved at skærpe innovationen og vækstskabelsen i Danmark inden for området.  

Lyd i sundhedsvæsenet er et vækstområde med stort potentiale, som adresserer globale, samfundsmæssige udfordringer både i forhold til velfærd og sundhedsydelser. De fleste kan nikke genkendende til, at musik og lyd har indflydelse på vores følelser og humør, men at det også kan bruges aktivt til at gøre patienter raske er relativt nyskabende. Med projektet ’Lyd & Sundhed’ skal små og mellemstore virksomheder sikres adgang til den aktuelle forskning på området gennem en række forsknings- og udviklingsprojekter, så de kan omsætte den nye viden til konkrete produkter eller produktforbedringer, der høster gevinsterne ved de teknologiske muligheder.  

Målet er at inspirere såvel virksomhederne, det sundhedsfaglige personale som beslutningstagere til at se mulighederne og effekterne i at inddrage lyd i behandling og pleje af patienter og borgere.    

Forskningspartnerne i projektet er Aarhus Universitet, Center of Functionally Integrative Neuroscience, Center of Music In the Brain og Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Matematik og Computer Science, Sektionen for Kognitive Systemer. Derudover er Struer - Lydens By med som den offentlige partner og ifm. ansøgningen var der commitment fra virksomhederne Wavecare, SoundFocus og SoundEar

Proces

Projektet blev skudt igang med en kick-off workshop den 3. marts i Struer (på billedet ses workshoppens deltagere). På baggrund af outputtet fra dette møde vil projektpartnerne i løbet af foråret 2016 definere de endelige innovationsprojekter som forventes igangsat i efteråret 2016. Foruden innovationsprojekterne vil der blive afholdt to større konferencer indenfor temaet i løbet af projektperioden.

Kontakt

Er du interesseret i at høre nærmere om ”Lyd & Sundhed” kan du kontakte Welfare Tech eller Danish Sound’s projektledere. 

Danish Sound
Ima Mustafic
Mobil: +45 9351 1539
Mail: imalea@dtu.dk

Welfare Tech
Lene Vistisen
Mobil: +45 3176 4331
Mail: levi@welfaretech.dk

 

WHINN - Week of Health and Innovation 

Som del af ”Lyd & Sundhed” projektet deltog Danish Sound i flere forskellige events ved årets WHINN, Week of Health & INNovation i Odense 4-7. oktober.
 
Bl.a. tilbød Danish Sound og Welfare Tech (Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi) interesserede lydvirksomheder en favorabel rabat ved deltagelse på en fælles udstillingsstand. Wavecare og AudioCura greb muligheden og delte standen sammen med ”Lyd & Sundhed” projektet, som sponsorerede fælles reception, trykt materiale og annoncering.
 
Standen var en stor succes for alle parter og tiltrak mange besøgende gæster, samarbejdspartnere og potentielle kunder. På standen var der mulighed for at få ny viden om, hvordan både lyd og billeder kan have en positiv effekt på både fysiske og mentale sygdomme og almindeligt velvære.
 
"Høj kvalitet, meget kompetente besøg og samtaler ved standen. Vi håber at komme igen næste år."  
-Bjørn Wennerwald, Co-Founder, Wavecare

 
Klyngesamarbejdsprojektet ”Lyd og Sundhed” tiltrak også mange deltagere til konferencens workshop med titlen “Er musik den nye medicin uden bivirkninger?”. Omkring 35 personer mødte op, da professor Jan Larsen og adjunkt Line Gebauer Josefsen præsenterede interessante perspektiver på musik i sundhedsvæsenet. Der var stor begejstring og tilfredshed blandt publikum, som blev præsenteret for både evidens og muligheder indenfor musikkens univers, og var med til at diskutere de nye teknologiske musikinterventionsløsninger.

 

Nyheder og artikler om projektet:

Musik og lyd skal forbedre livskvaliteten for demente og psykisk udsatte (Welfare Tech, 18.03.2016)

Nye toner i sundhedsvæsenet (Magasinet Pleje, 16.3.2016)

Bevilling til stort innovationsprojekt om ’Lyd & Sundhed’ (Welfare Tech, 18.02.2016)

Struer spiller central rolle i nyt lyd-projekt (Dagbladet Holstebro-Struer, 04.03.2016)