Præsentationer / Presentations

This page contains ALL presentations regardless of language.

 

Danish Sound Day 2016 - 12.05.2016

All presentations and pitches


Danish Sound Day 2015 - 08.05.2015

All presentations and pitches


Bits & Beers: Around Sound - 13.03.15

"A position of strength with a long history and bright future"

Rebecca Engberg, specialkonsulent i Innovationsnetværket Dansk Lyd


Netmatch workshop - 22.01.13

"I Kina Syr de med Laaaang tråd"

Jan Larsen, direktør i Innovationsnetværket Dansk Lyd


Høreteknologiske muligheder - 21.05.13

Hearing as innovation focus in Danish Sound Innovation Network

Jan Larsen, direktør i Innovationsnetværket Dansk Lyd


Lyden af Danmark - Christiansborg - 25.04.13

Styrken ved et tæt sammenspil mellem forskning og erhvervsliv

Jan Larsen, direktør i Innovationsnetværket Dansk Lyd


Bedre Live-lyd - 12.04.12

Viden og dokumentation
Teknisk chef Paul Jensen, Roskilde Festival, og Morten Büchert fortæller om RF’s lydpolitik siden 1980‐erne.

Simulering og design af PA til Orange, Roskilde Festival
Jens Elsborg, lydchef i NORDIC, fortæller om, hvordan anlægget er at arbejde med i praksis og viser de simuleringer som lå til grund for designet af K1 til dette års Roskilde festival.

Verdens største lydmåling foran Orange scene 2011
Carsten Borg, Oticon, fortæller om målingen, hvor 60 personer, placeret med 25 metersmellemrum, målte lyden, på både lydtryk og frekvensbalacen.
Torben Holm Petersen, DELTA, supplerede Oticons målinger og foretog i løbet af festivalen målinger af den oplevede lydkvalitet ved to koncerter, dels med et trænet ekspertpanel, dels med Oticon medarbejdere.

Oplevet lydkvalitet, teltakustik og indendørs målinger på Meyer Sound og d&b audiotechnik PAanlæg
DELTA har suppleret med målinger af indendørs livelyd på spillestederne Mantziusgården og Vega. Søren Vase Legarth, DELTA, beretter om anlysen af disse målinger. Vi hører også om resultaterne fra arbejdet med at forbedre teltakustik i 2010.

Forbrugerbeskyttelse i en efterhånden højt prissat produktgruppe

Specialkonsulent Henrik Lundgaard Sedenmark, Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, fortæller om hvordan danske forbrugere er beskyttede, hvis den købte vare eller service ikke lever op til kvalitets- og minimumskrav. Hvad skal der til, hvis koncertlyd skal kunne omfattes af disse regler?

Workshop fremlæggelse og præsentation af ideerne


China Sound Meeting - 13.04.11

Sound technology partnerships
Jan Larsen, Direktør for Netværk for Dansk Lydteknologi og lektor, DTU Informatik fortæller om fordelene ved Kina som partner inden for R&D og innovation.


Lydteknologisk matchmaking - 23.11.10

Velkommen og præsentation af programmet
Jan Larsen, Direktør for Netværk for Dansk Lydteknologi og lektor, DTU Informatik.

Hvordan og hvorfor virker forskningsbaseret viden?
Flemming Madsen, Netværksfacilitator.

Skarpe knive – runde 1 
Professor Søren Holdt Jensen præsenterer Aalborg Universitets kernekompetencer.

Senior Teknologi Specialist Torben Holm Pedersen præsenterer GTS-instituttet DELTA samt enheden SENSE-Lab.

Event Mobile 
Iværksætter og kunstner Claus Vesterskov, Event Mobile, fortæller om konceptet, samarbejdet med Netværk for Dansk Lydteknologi og DTU, samt udfordringerne omkring innovationsmiljøet.

Kommercialisering af forskning
Jens Christian Foged fra CONNECT Denmark fortæller om arbejdet med at kommercialisere forskning og højteknologiske ideer under ’Proof of Concept’- programmet, som giver mulighed for støtte i den tidlige fase.

Skarpe knive – runde 2
Post. Doc. Morten Jepsen præsenterer DTU Elektros kompetencer inden for akustisk teknologi og hearing systems.

Lektor Jan Larsen fra DTU Informatik taler om sektion for Kognitive Systemers ekspertise i algoritmer og matematisk modellering.

Lektor Peter Møller Juhl fra Syddansk Universitet præsenterer kompetencer i akustik og signalbehandling.

ECTunes 
Thomas Gadegaard fortæller om ECTunes vej fra ide til ApS og samarbejdet med Sonic Branding, iCapture.dk og DELTA.

TECHTRANS oplæg

Rune Heiberg Hansen


Den multidisciplinære innovationsproces - 08.03.10

Velkommen og præsentation af programmet
Jan Larsen, direktør for Netværk for Dansk Lydteknologi og lektor, DTU Informatik

Teknologisk innovation: perspektiver om innovation & entrepreneurship
Søren Salomo, professor, direktør, DTU Executive School of Business

Min vej til ny forretning – fra udvikling til implementering af forretningsideen i CEL program 2007
Bénédicte Flambard, PhD, innovationsdirektør, Chr. Hansen

Opfølgning af corporate entrepreneurship projekter og deltagere – resultater og udfordringer
Peter Bruun, professor og Program Director, DTU Executive School of Business

Den danske høreapparatbranche – et tværindustrielt samarbejde gennem 40 år
Joel Beilin, udviklingschef, Oticon

Sound Quality Research Unit - et eksempel på pre-kompetitivt innovationssamarbejde
Søren Bech, forskningschef, Bang og Olufsen

Hvad er brugerdrevet innovation?
Johanne Mose Entwistle, antropolog ved Alexandra Instituttet

Lydteknologisk brugerdrevet innovation
Kim Rishøj, CTO, TC Electronic og Tore Lynggaard Mogensen, Business Manager Guitar Area

Workshop - netværk, videndeling og innovation
Ulrik Falktoft CEO og Louise Harder Fischer, Innofactor


Matchmaking event VEGA, 23.02.10

CONNECT Denmark præsentation
Jens Christian Foged, CONNECT Denmark

Værdiskabelse for vækstvirksomheder gennem effektiv brug af patentsystemet(PS)
Lasse Henze, Zacco

Venture funding your business idea
Rasmus Bjerngaard, Investment Manager, SEED Capital


Kick-Off 26.05.09

Netværk for Dansk Lydteknologi – Introduktion
Jan Larsen, Direktør for Dansk Lydteknologi

Af den danske lydverdens historie
Jan Voetmann, Technical Advisor, Dansk Lydteknologi