Universiteternes indgang til Dansk Lyd

 

Nyttige links

Netværkets konsortium består af følgende fem videninstitutioner: Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og GTS instituttet DELTA. Netværket har en overordnet kontaktperson hos konsortiepartnerne, der deltager i de officielle konsortiemøder, men i projekter og temagrupper er det forskere og specialister på alle institutter fra de pågældende videninstitutioner, som kan deltage. Det afgøres af kompetencebehovet i den konkrete situation.

Der er afsat midler i budgettet til at dække konsortiepartneres deltagelse i innovationsprojekter, videndeling arrangementer og workshops, formidling af kendskab til netværket i konsortiepartnerorganisationen, og indsamling af konkret viden og resultater relevant for netværket. Midlerne geares gennem signifikant medfinansiering (20 % af FI finansiering) fra konsortiepartnerne.

Hvis jeres videninstitution ikke er blandt konsortiepartnerne men fremtidigt kommer til at have fokus på lyd (eller relaterede teknologier) så kontakt sekretariatet for Innovationsnetværket Dansk Lyd.