Dansk2018-03-13T12:44:11+00:00

DANISH SOUND NETWORK
– Innovationsnetværket for lyd

Formål

Danish Sound Network – Innovationsnetværket for lyd fungerer som et knudepunkt for forskningsmiljøer, virksomheder, offentlige organisationer, politikere og professional brugere med interesse for lyd og lydteknologi.

Danish Sound Network blev etableret 1. januar 2009 og er en del af den nationale innovationsinfrastruktur støttet af bevilling fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (tidligere Styrelsen for Forskning og Innovation).

Strategi

Danish Sound Network – Innovationsnetværket for lyd stimulerer vækst gennem branding af det danske lyd-økosystem, gennem matchmaking mellem professionelle, og ved at initiere aktiviteter på tværs af forskning og industri og understøtte nye videnbroer.

Netværket deltager desuden i europæisk klyngesamarbejde, hvor vi har deltaget i en benchmarking i 2011, 2013, 2015 og igen i 2016 inden for European Cluster Excellence Initiative. Dette har afstedkommet 3 bronze certifikater for at have gennemgået de første trin i processen på vej mod EU’s kvalitetsmærke for excellente klynger i 2011, 2013 og 2015 og i sommeren 2016 tog netværket endnu et skridt på vejen med en sølvcertificering.

Danish Sound Network arbejder inden for følgende værdisæt:

 • Sammenhængende
  Danish Sound Network – Innovationsnetværket for lyd består af dets medlemmers aktiviteter: Deres samarbejder, deres bidrag og involvering skaber netværkets succes.
 • Åbent
  Danish Sound Network – Innovationsnetværket for lyd er åbent og inkluderende på tværs af brancher der gør brug af lydteknologi.
 • Globalt
  Danish Sound Network – Innovationsnetværket for lyd er globalt orienteret men nationalt forankret.
 • Transformativt
  Danish Sound Network – Innovationsnetværket for lyd bestræber sig på at fremme innovation og være med til at sikre en tilpasningsdygtig transformation af den danske lydbranche.

Aktiviteter

Danish Sound Network – Innovationsnetværket for lyd arbejder gennem innovationsprojekter, konferencer, workshops og internationale aktiviteter med at fremme det danske lyd-økosystem idenfor fem områder: lydoptagelse og reproduktion, lyddiagnostik og monitorering, digitale medier, lyddesign og velfærdsteknologier.

Styregruppen

 • Søren Bech, Bang & Olufsen (Formand)
 • Søren Holdt Jensen, Aalborg Universitet
 • Kim Rishøj, SoundFocus
 • Birger Schneider, DELTA
 • Nicolai Bisgaard, GN ReSound
 • Søren Vang Andersen, Lund Universitet
 • Asger Johannes Steenholdt, Adaptimus ApS
 • Mads Váczy Kragh, Væksthus Sjælland
 • Claus Demant, B&O Play
 • Claus Blaabjerg, Brüel & Kjær Sound & Vibration A/S
 • Eddy Bøgh Brixen, EBB-consult

Konsortium

 • Aarhus Universitet
 • Aalborg Universitet
 • Danmarks Tekniske Universitet
 • DELTA
 • Syddansk Universitet

Ledelse og Sekretariat (plus kontaktinfo)

 • Jan Larsen (Direktør)
  Mail: janla@dtu.dk
  Telefon: 2243 0025 // 4525 3923
 • Rebecca Engberg, Projektleder
  Mail: reen@dtu.dk
  Telefon: 2112 3466 // 4525 3411
 • Ima Mustafic, Projektleder
  Mail: imalea@dtu.dk
  Telefon: 9351 1539
 • Kristian Krämer, Projektudvikler og Internationaliseringsansvarlig
  Mail: khkr@dtu.dk
  Telefon: 2112 3566
 • Jimi Walldo, Kommunikationskonsulent
  Mail: jwra@dtu.dk
  Telefon: 9351 3565

Videregivelse af ansøgningsdata til statistiske og videnskabelige formål

Innovationsnetværkene videregiver virksomhedsoplysninger om bl.a. virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer til Styrelsen for Forskning og Uddannelses InnovationDanmark-database.

InnovationDanmark-databasen bliver alene anvendt til statistiske og videnskabelige formål.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse vil efter anmodning fra tredjepart udlevere InnovationDanmark-databasen til statistiske og videnskabelige formål. Typisk er tredjepart andre offentlige institutioner (f.eks. universiteter og ministerier) og private konsulenter, der udfører en analyse- eller evalueringsopgave for en offentlig institution.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan oplyse om, hvem der har fået udleveret databasen til statistiske og videnskabelige formål. Yderligere spørgsmål om InnovationDanmark-databasen kan rettes til innovationsnetværkets sekretariat eller Styrelsen for Forskning og Uddannelse.