Din vigtigste opgave bliver at samle og stå i spidsen for den nyudpegede nationale klynge samt udvikle og gennemføre aktiviteter, der skal styrke innovationskraften i danske lydvirksomheder.

Danish Sound Cluster har netop opnået status som spirende klynge programmet ”Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2020-2024”. Lydområdet har allerede i dag en stærk position gennem en række internationalt førende danske virksomheder samt internationalt anerkendte uddannelses- og viden-institutioner. På baggrund af nye teknologiske muligheder forventes i tillæg hertil stærkt øget udnyttelse af lyd i produkter, løsninger og serviceydelser i andre virksomheder og brancher i de kommende år. Nye forskningsresultater og teknologiske muligheder inden for lydområdet skal omsættes til innovation i danske virksomheder i et snævert samspil mellem virksomheder, inkubatorer, universiteter, erhvervsskoler og GTS institutter for at styrke Danmarks internationale position.

Du bliver klyngens frontfigur, der i samspil med bestyrelsen står i spidsen for at udarbejde strategi- og handlingsplaner, engagerer klyngen, videreudvikler medlemsorganisation, partnersamarbejder samt opbygger og driver et effektivt sekretariat på 3-4 medarbejdere inkl. direktøren fordelt på Øst- og Vestdanmark. Du får ansvaret for økonomi, herunder rapportering til Innovations – og Erhvervsfremmestyrelserne.

Danish Sound Cluster får økonomiske midler til at skabe og støtte innovationssamarbejder i lydbranchen og andre brancher, som udnytter lyd. Overskrifterne er videnspredning, matchmaking og netværksskabelse, innovation og støtte til iværksættere, internationalisering og endelig udvikling af klyngen. Du bliver en central deltager i dialogen med målgruppen, hvor dine evner som brobygger er afgørende.

Vejen til succes for klyngen går gennem at skabe og understøtte stærke samarbejder mellem industri, universiteter, erhvervsskoler, erhvervshuse og teknologisk service. Din gennemslagskraft og evne til at inspirere og engagere partnerne er afgørende for at sikre denne succes.

Målgrupperne for arbejdet er spredt over hele landet, en betydelig del er i hovedstadsområdet, og der skal derfor etableres lokalrepræsentation i det område for at sikre en effektiv indsats.

Din profil

Du er en visionær resultatorienteret igangsætter, der får tingene gjort. Vi forventer, at du har erhvervserfaring eller netværkserfaring, gerne fra branchen, og at du har et vist akademisk niveau samt ledelseserfaring. Du er endvidere en udadvendt, samlende og engagerende person, der har vist resultater. Endelig evner du at begå dig i et politisk miljø med forskellige interesser, ligesom samarbejde med universitetsverdenen falder dig naturligt.

Sekretariatets opgaver

Du bliver leder af klyngens sekretariat, der har følgende opgaver:

  • Økonomi-, medlems-, bevillings- og projektadministration
  • Kommunikation til medlemmer og målgruppens virksomheder/universiteter mv.
  • Facilitering af events, videnspredning, formidling, internationalisering og innovationsprojekter
  • Opsøgende samarbejde med industri og uddannelses-/forskningsverdenen
  • Skabe succesfuld kontakt til det politiske system
  • Fundraising for udvalgte aktiviteter/projekter
  • Styring af samarbejds- og innovationsprojekter
  • Klyngeudvikling og samarbejde med andre klynger
  • Understøtte iværksættere

 

Løn & Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles individuelt.

Dit ansættelsessted og primære arbejdssted er på Danish Sound Cluster hovedkontor i Struer. Der må påregnes en del rejseaktivitet i Danmark

Ansøgning

Er du den rigtige person til jobbet og/eller har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Danish Sound Clusters formand for bestyrelsen, Forskningsdirektør på Bang & Olufsen A/S, Søren Bech, der sammen med klyngens forretningsudvalg forestår ansættelsen. Tlf.: 30930243

Ansøgning sendes til sbe@bang-olufsen.dk

Ansøgningsfristen er 23. november, 2020.

 

Om erhvervsklyngen Danish Sound Cluster

Lydområdet udgør både en moden og en spirende klynge. Det er en af Danmarks reelle globale styrkepositioner, som bygger på en lang historik med verdensledende danske lydvirksomheder og forskningsenheder. Der er stor diversitet, og området udvikler sig stadigt og har potentiale til meget mere. Nogle af de nye spirende anvendelser kan bidrage med løsninger på store globale samfundsmæssige udfordringer indenfor sundhed og velfærd, verdensmål, livskvalitet og den grønne omstilling. Det kræver udvikling på systemniveau, som ingen virksomhed eller forskningsenhed kan klare alene, og her er diversiteten en stor udfordring.

Danish Sound Cluster har som overordnet mål at skabe innovationsaktiviteter, der fører til erhvervsfremme, herunder skabelse af arbejdspladser, en bæredygtig og konkurrencekraftig industri og frem for alt sikre gode løsninger på tidens samfundsudfordringer. Det er afgørende i at opnå stor sammenhængskraft og transparens i udvikling af lydkompetencer og løsninger omkring lyd, herunder formidle og inspirere på tværs, så selv fagligt små miljøer får tilført ekstra styrke og idéer, som ellers måtte gå tabt eller blive overset. I arbejdet tilstræbes at presse branchen til kanten, så den faglige dybde udbygges og lydbranchen dermed får et endnu bedre fundament at stå på i kampen om det globale marked. Samtidigt sigter lydklyngearbejdet på at inddrage virksomheder i andre brancher, som i disse år ser muligheder i anvendelse af lyd i deres produkter og løsninger, fx understøttet af teknologier som AI og big data.

Den klassiske lydindustri (2017) omfatter ca. 570 virksomheder fordelt på 92 forretningsområder og med ca. 30.000 ansatte. Omsætningen er omkring 40 milliarder kr. I stigende grad anvendes lyd også i produkter og løsninger i mange virksomheder fordelt på andre brancher end den klassiske lydindustri.