Det urbane lydmiljø

19. Marts 2020

FLYTTES TIL EN NY DATO I MAJ

Hvordan kan ekspertviden være med til at skabe bedre urbane lydmiljøer?

Workshoppen indledes med forelæsninger der introducerer og diskuterer den gængse praksis indenfor lydplanlægning i byer, referenceværdier og vejledninger, udfordringer osv. Forholdet mellem byens arkitektoniske opbygning og lydudbredelse samt oplevelse af lyd i det urbane rum forklares gennem visuelle principper og lydeksempler. Deltagere får kendskab til det urbane lydmiljø og hvordan det kan formes.

Formålet med workshoppens anden del er at hente input fra praktikere om hvordan ekspertviden om lydudbredelse i det urbane rum kan overføres til byplanlægnings- og arkitektur praksis. Dette kan være i form af principper, visuelle retningslinjer, eksemplar på god/dårlig udførelse eller andre formidlings strategier. Det samlede input bruges til at skabe en ramme for fremtidig formidling af ekspertviden om lyd i bymiljøet, eventuelt som guidelines.

Læs mere om workshoppen her

Deltagelse er gratis og alle er velkomne. Invitationen er specielt henvendt mod offentligt og privat ansatte fagfolk, der beskæftiger sig med byudvikling og arkitektur. Venligst bemærk at der er et begrænset antal pladser. Bindende tilmelding senest den 12. marts via: https://events.au.dk/deturbanelydmiljoe/signup

Program

10:00 Kaffe

10:15 Velkomst og introduktion

10:25 Hvordan behandler vi lyd i det urbane rum? (Arnthrudur Gisladottir og Trond Maag)

11:10 Pause

11:25 Lyddesign principper for det urbane rum (Arnthrudur Gisladottir og Trond Maag)

12:00 Lyd som strategisk værktøj til byudvikling i Struer Lydens By (Josefine Emilie Søndergaard Gert, Jacob Kreutzfeldt og Claus Falk Petersen)

12:30 Frokost

13:00 Introduktion til workshop (Arnthrudur Gisladottir)

13:30 Workshop og diskussion

15:00 Tak og farvel

Sign up