Som nogle af jer måske husker, så annoncerede vi tidligere, at Danish Sound Network blev lavet om til en forening med navnet ’Klyngesamarbejdet Danish Sound Network’ https://danishsound.org/ny-organisering/. Baggrunden for denne beslutning var, at netværkets bevilling som innovationsnetværk udløb i 2018, og formålet med den nye forening var at undersøge mulighederne for at fortsætte netværkets arbejde i en ny organisation. Netværkets bestyrelse startede en proces med henblik på at etablere en ny strategi og grundlag for at søge midler, så vi kan fortsætte arbejdet.

Regeringen besluttede efterfølgende at erstatte de eksisterende innovationsnetværk med de såkaldte ’Klyngeaktiviteter’, og finansieringen skulle ske via klyngeprogrammet ”Innovationskraft: De danske klynger for viden og Erhverv 2021 – 2024” https://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/opslag/2020/opslag-til-klyngeprogrammet-innovationskraft-danske-klynger-for-viden-og-erhverv-2021-2024.

Foreningens bestyrelse udarbejdede en ansøgning om en klynge for lydteknologi, og det er med stor glæde, at jeg på bestyrelsens vegne nu kan fortælle, at vores ansøgning er blevet godkendt https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2020/ministre-glaeder-sig-over-fordeling-af-viden-og-erhvervsklynger-i-hele-landet. I forbindelse med ansøgningen blev foreningens navn ændret til Danish Sound Cluster https://danishsound.org/2020/06/12/say-hello-to-danish-sound-cluster/.

Danish Sound Cluster er således fortsættelsen af innovationsnetværket Danish Sound Network, og hovedsædet vil blive etableret som en selvstændig del af Sound Hub Denmark i Struer https://soundhub.dk/ og vil også have kontorer i hovedstadsområdet. Aktiviteterne vil omfatte hele det danske lydøkosystem i en såkaldt superklynge med industrivirksomheder, vidensinstitutioner og offentlige partnere, som er den traditionelle triple helix suppleret med inkubatorer og finansieringskilder.

Der skal nu opbygges en organisation, der kan facilitere netværk, innovation og inkubation, ligesom der skal udarbejdes en handlingsplan for det første år.

Jeg vil løbende opdatere om etableringen af den nye organisation her på hjemmesiden – så husk endelig at følge med 😊

Med venlige hilsener på bestyrelsen vegne,

Søren Bech

Formand